Připouštěcí rejstříky

17.07.2014 15:46

VŠEM   VEDOUCÍM   STANIC   HŘEBCŮ  A   INSEMINÁTORŮM   KLISEN

Pokyny pro připouštěcí období roku  2014

  __________________________________________________________________________

  1. Doporučené připouštěcí období pro hřebce je od 1.2.2014 do 31.7.2014. Po skončení připouštěcího období zašlete rejstřík na adresu ASCHK ČR o.s., a to včetně žádosti o oprávnění k plemenitbě na následující rok. Pokud nebude rejstřík odeslán v určeném termínu, bude Vám v následujícím roce účtována až dvojnásobná cena za oprávnění k plemenitbě.
  2. Připouštění klisen je povoleno jen po předložení Průkazu koně,  Potvrzení o původu, nebo Výpisu z plemenné knihy a Vašeho překontrolování identifikace. Číslo výpisu, nebo průkazu koně zapište do připouštěcího  rejstříku - do kolonky oddíl PK.
  3. U nově zapsaných klisen do připouštěcího rejstříku zapište číslo pod kterým je klisna zapsána do plemenné knihy, které je totožné s číslem v pravém sedle. Označení dříve zapsaných,  nebo registrovaných klisen zůstává v platnosti.
  4. Žádáme Vás o řádné a úplné vyplňování připouštěcího rejstříku (včetně telefonního spojení).  Nikdy nezapomeňte napsat poslední datum připuštění klisny !!!
  5. Pokud nebude souhlasit datum připuštění s délkou březosti, budou vznikat problémy s vystavením potvrzení o původu (nutné provést ověření původu).
  6. Při změně hřebce v dalších říjích je nutné vypsat nový připouštěcí lístek.
  7. Chovatelům předejte z připouštěcích rejstříků modré a zelené kopie, černé originály a červené kopie ponecháte v bloku. Tento blok zašlete po skončení připouštěcího období (nejpozději do konce srpna) na adresu ASCHK ČR o.s.
  8.  Podmínkou připuštění je dodržení veterinárních předpisů vydaných SVS ČR pro přesuny koní, tedy že kůň musí být v imunitě proti chřipce koní dle vakcinačního schématu. Povinná vyšetření – všichni koně starší 24 měsíců, kteří jsou přemisťováni na svod nebo na hospodářství mimo území kraje, musí být sérologicky vyšetřeni na Infekční anemii koní. Vyšetření nesmí být starší 24 měsíců. Vyšetření na Nakažlivý zánět dělohy koní u klisen, které jsou nově zařazené do plemenitby (2x v intervalu 14 dnů), po zmetání, nebo po reprodukční pauze je státní zakázkou (hradíte pouze úkon veterináři) u hřebců před zahájením připouštěcí sezony, případně při přemístění během sezony je toto vyšetření hrazené majitelem hřebce.

Daň z přidané hodnoty u přirozené plemenitby je 20%.

 

                                                                                                          ASCHK ČR o.s.

                                                                                            Blahoslav Políček