Plemenná kniha amerického miniaturního koně

Pro všechny americké miniaturní koně existuje jen jedna plemenná kniha , kterou vede AMHA - American Miniature Horse Association.

Vstup do této knihy naleznete zde :  plemenná kniha AMHA

Vstup do PK je zpoplatněn 45 USD pro každý rok a platbu můžete provést zde . V PK naleznete jména koní, majitele, chovatele, míry koní, výstavní výsledky...

MÁM AMHA HŘEBCE A BUDU PŘIPOUŠTĚT JEN AMHA KLISNY ( z hlediska české legislativy)

Pro ty z Vás, kteří chtějí se svým AMHA hřebcem připouštět AMHA klisny nemusíte v ČR na licentaci.Je však zapotřebí zaslat Žádost o zařazení Vašeho hřebce do ústředního registru plemenných hřebců v ČR a to  Centrální evidenci koní ve Slatiňanech. Tato žádost musí být opatřena souhlasem našeho klubu.CE ve Slatiňanech Vás následně vybaví klasickým připouštěcím rejstříkem do kterého budete zapisovat připouštění svého hřebce.Součástí tohoto rejstříku jsou také propisovací připouštěcí lístky které se předají CE ve Slatiňanech, dále majitelům klisen a také pracovníkovi který provádí registraci hříbat - na základě pracovníka - registrátora Vám bude následně z CE Slatiňany vydán modrý průkaz koně/ hříběte do kterého budete zapisovat všechny vakcinace a také  tento průkaz musí být vždy s Vaším koněm ,když bude cestovat v ČR nebo do zahraničí.Registrátor popisované hříbě automaticky očipuje . Číslo čipu bude následně uvedeno v průkazu koně.

Připouštěcí rejstřík se vrací uznanému chovatelskému sdružení do 31.12. příslušného roku.

urp_zadost.pdf (34274)  - žádost o zařazení hřebce do registru

MÁM AMHA HŘEBCE A CHCI PŘIPOUŠTĚ TAKÉ NE AMHA KLISNY ( z hlediska české legislativy)

V případě ,že se svým AMHA hřebcem chcete připouštět ostatní klisny ( ne AMHA) musíte v ČR hřebce zlicentovat.

V případě, že Váš hřebec bude zlicentován, tak ASCHK  Vás následně vybaví klasickým připouštěcím rejstříkem do kterého budete zapisovat připouštění svého hřebce.Součástí tohoto rejstříku jsou také propisovací připouštěcí lístky.

Připouštěcí rejstřík se vrací uznanému chovatelskému sdružení do 31.12. příslušného roku.

Dále musíte každý rok do 31.8. příslušného roku zaslat na ASCHK žádost k plemenitbě pro následující rok. Na základě této žádosti bude také Váš hřebec automaticky zařazen do Katalogu hřebců.Více zde

AMHA pravidla naleznete zde Rule Book:

ja © jakékoliv kopírování textů nebo fotografií je zakázáno !