Přihláška do klubu AMHC Czech Republic- žádost o přijetí za člena vedlejšího

 

Přihláška za člena vedlejšího AMHC

Za člena našeho klubu jste přijati , jakmile obdržíte souhlas našeho klubu.

Všichni naši noví členové jsou přijati jako členové vedlejší, tzn., že mohou vznášet nápady, připomínky a své názory, nemají však možnost volit.

Jakmile se některý vedlejší člen aktivně zapojuje do dění klubu bude na návrh výboru zvolen jako člen hlavní s možností hlasovat.

ČLENSKÉ POPLATKY 

Poplatky klubu 
Člen klubu    500 Kč
Rodinný člen    400 Kč
Junior do 18 let    350 Kč
Webový baner    500 Kč
Vystavení potvrzení pro zařazení hřebce do Ústředního registru plemeníků 1 000 Kč

Prosíme do poznámky platby napsat Vaše příjmení+ čeho se platba týká . Jen tak můžeme identifikovat Vaši platbu.

Veškeré klubové poplatky můžete zasílat na

Fio banka

American MiniHorse Club z.s

číslo účtu: 2100623183 / 2010

Jiné měny a mezinárodní platby:

IBAN:  CZ96 2010 0000 0021 0062 3183

SWIFT/BIC:   FIOBCZPPXXX