Plemenná kniha amerického miniaturního koně

Pro všechny americké miniaturní koně existuje jen jedna plemenná kniha , kterou vede AMHA - American Miniature Horse Association.

Vstup do této knihy naleznete zde :  plemenná kniha AMHA

Vstup do PK je zpoplatněn 45 USD pro každý rok a platbu můžete provést zde . V PK naleznete jména koní, majitele, chovatele, míry koní, výstavní výsledky...

MÁM AMHA HŘEBCE A BUDU PŘIPOUŠTĚT JEN AMHA KLISNY ( z hlediska české legislativy)

Pro ty z Vás, kteří chtějí se svým AMHA hřebcem připouštět AMHA klisny nemusíte v ČR na licentaci.Je však zapotřebí zaslat Žádost o zařazení Vašeho hřebce do ústředního registru plemenných hřebců v ČR a to  Centrální evidenci koní ve Slatiňanech. Tato žádost musí být opatřena souhlasem našeho klubu.CE ve Slatiňanech Vás následně vybaví klasickým připouštěcím rejstříkem do kterého budete zapisovat připouštění svého hřebce.Součástí tohoto rejstříku jsou také propisovací připouštěcí lístky které se předají CE ve Slatiňanech, dále majitelům klisen a také pracovníkovi který provádí registraci hříbat - na základě pracovníka - registrátora Vám bude následně z CE Slatiňany vydán modrý průkaz koně/ hříběte do kterého budete zapisovat všechny vakcinace a také  tento průkaz musí být vždy s Vaším koněm ,když bude cestovat v ČR nebo do zahraničí.Registrátor popisované hříbě automaticky očipuje . Číslo čipu bude následně uvedeno v průkazu koně.

Poplatek za zápis hřebce do ÚRP a vybavení hřebce připouštěcím rejstříkem ÚEK vybírá pouze v roce přidělení čísla ÚRP. Pro další připouštěcí sezony se poskytují rejstříky zdarma.

urp_zadost.pdf (34274)  - žádost o zařazení hřebce do registru

MÁM AMHA HŘEBCE A CHCI PŘIPOUŠTĚT  OSTATNÍ PLEMENA KONÍ -non AMHA (z hlediska české legislativy)

V případě ,že se svým AMHA hřebcem chcete připouštět ostatní plemena koní ( ne AMHA) nemusíte hřebce v ČR licentovat . Stačí když je registrován v Ústředním rejstříku hřebců v Centrální evidenci ve Slatiňanech . Info a žádost pro zařazení hřebce do Ústředního rejstříku hřebců naleznete zde https://files.american-minihorses-club.webnode.cz/200000171-67f4269e6b/urp_zadost.pdf

Zároveň je nutno se žádostí o zařazení hřebce do ÚRH zaslat do CE Slatiňany  povolení našeho klubu na zařazení hřebce do chovu.Pro info prosím kontaktujte Marcelu Filip, telefon 777556427 nebo email: info@amhc.cz. Povolení klubu je vydáno jen na základě Vaší písemné žádosti a po kontrole dokladů koně.Hřebec se nemusí účastnit svodu!

Klisna musí být registrovaná na území ČR nebo v zahraničí.

________________________________________________________________________________

Připouštěcí rejstřík včetně připouštěcích lístků (černé prvopisy) se vrací Centrální evidenci Slatiňany : ÚEK ČR, Hřebčín Slatiňany , Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany nejpozději do 31.12. příslušného roku.

Dále musíte každý rok nejpozději do 31.12. příslušného roku zaslat na Centrální evidenci ve Slatiňanech  žádost k plemenitbě pro následující rok. Na základě této žádosti bude také Váš hřebec  zařazen do Katalogu hřebců.Více zde

AMHA pravidla naleznete zde Rule Book:

ja © jakékoliv kopírování textů nebo fotografií je zakázáno !