Barvy koní - Monika Brožíková část I.

Barvy koní

U miniaturních koní se setkáváme s barvami, které nejsou obvyklé u běžných teplokrevných plemen. V posledních desetiletích  byla popsána i dříve neurčená, neznámá, nebo nesprávně zařazovaná zbarvení miniaturních koní.

Nebývá lehké rozpoznat a správně pojmenovat barvu u hříběte, která se v průběhu růstu může výrazně měnit. Pokud známe barvu obou rodičů, lze barvu správně popsat.

Bohužel mnoho miniaturních koní nemá barvu správně určenou, některé barvy nesou určitá rizika, mohou při nevhodném výběru rodičovského páru způsobit vážné zdravotní problémy nebo dokonce úhyn hříbátka. Často také díky nesprávnému určení barev marně očekáváme kýženou barvu potomka.

Pokusím se Vás srozumitelně uvést do problematiky barev.Budu udávat anglický název a pro lepší porozumění i české pojmenování.Ne vždy nalezneme správný ekvivalent anglického názvu barvy.

Nejdříve malé zopakování pojmů.

Barvy jsou dány geny-locusy. Každý  gen-locus  má dvě alely. ( zde v diploidní buňce)

Velkými písmeny se označují dominantní alely, které budou určovat zbarvení koně. Malými písmeny se označují recesivní alely, jsou přítomny, ale nemohou se projevit na zbarvení koně.

Homozygot je jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen jediným typem alel.

Rozlišujeme:

-homozygota recesivního  u nějž se gen pro sledovaný znak vyskytuje pouze v recesívních alelách,  např.  aa

 -homozygota dominantního, u nějž je gen pro daný projevený znak zastoupen pouze dominantními alelami,   např.   AA

Heterozygot  je jedinec jehož  genotyp je ve sledovaném locusu tvořen odlišnými alelami. Tedy-Aa

Barvy koní rozdělujeme  na      - základní ( vzniklá působením Extension a Aguti)

                                                  - ředící (  Cream, Silver, Dun, Champagne)

                                                  - vybělující (Grey)

                                                  - depigmentující (Roan, Owero, Sabino,Tobiano, Leopard,)                               

Základní barvy

základní barvy určují  Extension ( Red faktor) a Aguti. Jejich vzájemným působením-interakcí, se projevuje černý  a červený pigment.

Dominantní alela  E tvoří černé zbarvení. Recesivní alela e produkuje červenou (ryzou) barvu.

U Aguti se jedná o distribuci černé barvy.

 Alela  A způsobuje ukládání černé barvy do okrajových částí těla- spodní část končetin, uši, černá hříva i ocas. Recesivní alela  a  způsobuje rovnoměrnou distribuci černé barvy.

                                            Základní barvy u koní

Black (vraník)

Black má vždy alespoň jednu dominantní alelu  E. Výsledné zbarvení bude černé, pokud nejsou přítomny jiné modifikující geny.

Black může mít genotyp  EEaa, Eeaa

Jedinec homozygotní pro černý pigment - EE nikdy nemůže dát červeně ( ryze) zbarvené potomstvo.

Brown, Bay ( tmavý hnědák, hnědák)

Brown, Bay musí mít alespoň jednu dominantní alelu pro černou barvu E a také pro  aguti A. Výsledná barva je hnědá, ve všech odstínech, pokud nejsou přítomny jiné modifikující geny.

Brown, Bay má genotyp  EEAA, EeAa, EeAA, EEAa

Sorrel, Chestnut ( světlý ryzák, tmavý ryzák)

Červená barva se projeví, pokud se sejdou dvě recesivní alely ee.

Může být i nositelem Aguti, to však nemůže projevit, protože postrádá černý pigment.

Sorrel, Chestnut  má genotyp- eeAA, eeAa, eeaa

Jedinci eeaa  jsou recesivně homozygotní, při spojení  dvou rezavých  jedinců bude vždy

rezavý potomek. Protože je červená barva recesivní, nebývá tolik zastoupená v početních stavech koní.

                                           Ředící geny

Dále máme několik dilution genů, jejichž  působením dochází zesvětlování základních barev.

Jsou to Cream Faktor- Cr, Silver -Z, Dun-D, Champagne -CH

Cream  Faktor – Cr

Cream gen způsobuje ředění pigmentu. Má-li kůň alespoň jednu alelu - NCr, projeví se zesvětlením srsti popř.i kůže. Kůň může být homozygotní pro cream gen- CrCr , dvojí zesvětlení se projeví  výrazným zesvětlením srsti, kůže i pigmentu očí.

Jedinci homozygotní na Cream gen, jsou v chovu oblíbení, vždy předají potomkům jednu alelu cream genu.

Palomino ( izabela) má genotyp ryzáka s přidáním Cr genu.

Jeho genotyp  je eeAANCr, eeAaNCr, eeaaNCr

Cremelo (albín)  vzniká při dvojím zesvětlení ryzáka.

Může mít všechny výše uvedené kombinace jen spřidáním druhé alely Cr. Např- eeAACrCr

U nás je zvykem všechny dvakrát zesvětlené jedince nazývat albínem.

Je to však nesprávné označení, kromě toho že se geneticky podle základních barev liší,

albinismus u koně je letální faktor.

 Buckskin ( plavák) je zesvětlený hnědák, má genotyp EEAANCr, EEAaNCr, EeAaNCr , EeAANCr.

Z toho vidíme, že Buckskin může, ale nemusí dát  potomstvo barvy palomino.

U této barvy je velké množství kombinací, proto je nejsnadnější možností docílit  barvy palomino ve spojení s ryzákem.

Perlino je dvakrát zesvětlený hnědák. Pokud má genotyp např. EEAACrCr nikdy nedá potomka  palomino.

Smoky Black  má genotyp EeaaNCr , EeaaNcr, jedná se o zesvětleného vraníka.

Zde dochází k inviduálnímu nepatrnému zesvětlení, jedinec může vypadat jako tmavý hnědák, nebo vraník vybledlý od slunce.

Množství pigmentu nehraje roli, jedinec heterozygotní v Extension (Ee) může dát potomka palomino.

Pokud je jedinec homozygotní v Cream genu  CrCr  vzniká Smoky Cream např.

EeaaCrCr což je dvakrát zesvětlený vraník.

Jedince s dvojím zesvětlením není vhodné spojovat mezi sebou, ani s jedinci s majícím  jednu alelu cream genu.

 

Dvakrát zesvětlení koně mohou vykazovat známky oslabení konstituce, snížení odolnosti,

jejich oči pro nedostatek pigmentu mohou mít problémy s tolerancí slunečního záření, světloplachost aj. 

Všimněme si, že výskyt koní s dvojím zesvětlením ve výkonostním sportu je spíše vyjímečný.

Mají však nezastupitelnou roli v chovech zaměřených na barvu palomino, buckskin.

Chov palomino, buckskin je obtížnější než u základnich barev. Na rozdíl od např. ryzáků nebo vraníků  nelze ani stálým výběrem zafixovat tyto barvy, vzhledem k tomu, že se jedná o heterozygoty v cream genu. Můžeme vhodným  výběrem zvýšit pravděpodobnost výskytu těchto barev, neobejdeme se však bez jedinců základního zbarvení, ideálně ryzáků.

Tabulka

 

CR gen

Cremello

Perlino

Smoky

Cream

Palomino

Buckskin

Smoky Black

Chestnut

100% Palomino

Buckskin, Palomino, Smoky Black

Smoky Black, Buckskin, Palomino

50% Palomino 50% Chestnut

Palomino, Buckskin, Smoky Black Vos, Bay, Black

Smoky Black, Buckskin, Palomino, Black, Chestnut, Bay

Bay

Buckskin, Palomino, Smoky Black

Buckskin, Smoky Black, Palomino

Smoky Black, Buckskin, Palomino

Palomino, Buckskin, Smoky Black, Chestnut, Bay, Black

Buckskin, Smoky Black, Palomino Chestnut, Bay, Black

Buckskin, Smoky Black, Palomino Chestnut, Bay, Black

Black

Buckskin, Palomino, Smoky Black

Buckskin, Smoky Black, Palomino

Smoky Black, Palomino

Palomino, Buckskin, Smoky Black, Chestnut, Bay, Black

Buckskin, Smoky Black, Palomino Black, Bay, Chestnut

Smoky Black, Palomino Black, Chestnut

Palomino

50% Palomino 50% Cremello

Palomino, Buckskin, Smoky black, Cremello, Perlino, Smoky Cream

Smoky Black, Buckskin, Palomino, Perlino, Cremello, Smoky Cream

50% Palomino, 25% Chestnut, 25% Cremello

Palomino, Buckskin, Smoky Black, Chestnut, Bay, Black, Cremello, Perlino, Smoky cream

Smoky Black, Buckskin, Palomino, Black, Bay, Chestnut, Perlino, Smoky Cream, Cremello

Buckskin

Buckskin, Palomino, Smoky Black, Cremello, Perlino, Smoky cream

Buckskin, Smoky Black, Palomino, Perlino, Cremello, Smoky cream

Smoky Black, Buckskin, Palomino, Perlino, Cremello, Smoky Cream

Palomino, Buckskin, Smoky Black, Chestnut, Bay, Black, Cremello, Perlino, Smoky Cream

Buckskin, Palomino, Smoky Black, Bay, Chestnut, Black, Perlino, Cremello, Smoky Cream

Smoky Black, Buckskin, Palomino, Black, Bay, Chestnut, Perlino, Smoky Cream, Cremello

Smokey Black

Smoky black, Buckskin, Palomino, Perlino, Smoky cream, Cremello

Smoky Black, Buckskin, Palomino, Perlino, Smoky cream, Cremello

Smoky black, Palomino, Cremello, Smoky Cream

Smoky black, Buckskin, Palomino, Black, Bay, Chestnut, Perlino, Smoky cream, Cremello

Smoky black, Buckskin, Palomino, Black, Bay, Chestnut, Perlino, Smoky cream, Cremello

Smoky black, Palomino, Black, Chestnut, Smoky cream, Cremello

Cremello

Cremello

Cremello, Perlino, Smoky Cream

Cremello, Smoky Cream

Cremello, Palomino

Cremello, Perlino, Buckskin, Palomino, Smoky Cream, Smoky Black

Cremello, Palomino, Perlino, Buckskin, Smoky Cream, Smoky Black

Perlino

Perlino, Cremello, Smoky Cream

Perlino, Cremello, Smoky Cream

Perlino, Cremello, Smoky Cream

Perlino, Buckskin, Cremello, Palomino, Smoky Cream, Smoky Black

Perlino, Buckskin, Cremello, Palomino, Smoky Cream, Smoky Black

Perlino, Buckskin, Smoky Cream, Smoky Black, Cremello, Palomino

Smoky Cream

Smoky Cream

Perlino, Smoky Cream, Cremello

Smoky Cream, Cremello

Perlino, Buckskin, Smoky Cream, Smoky Black, Cremello, Palomino

Perlino, Buckskin, Smoky Cream, Smoky Black, Cremello, Palomino

Smoky Cream, Smoky Black, Cremello, Palomino

Silver dilution- Z (Silver dapple)

Silver gen byl objeven poměrně nedávno v r. 2006, v populacích koní se vyskytoval pravděpodobně dlouhou dobu. Je jednoduše dominantní.

Označuje se - ZZ homozygot, Zn- heterozygot.

Silver  gen způsobuje ředění černé barvy. Černou zesvětluje na čokoládově hnědou, případně černou s výrazným grošováním stříbrného odstínu.

Hnědou ředí na kaštanovou, tmavě hnědá může získat zajímavý modrošedý odstín. Hříva a ocas dostávají bílou barvu, někdy směs bílých a černých žíní vytváří  kovový lesk. Často bývají groše, zejména u zředěného vraníka, ale není podmínkou. Jedním se znaků jsou bílé řasy, pruhovaná kopyta, lněná hříva i ocas  bývá u kořínků tmavá. Tyto znaky jsou nejvýraznější u hříbat, mohou v průběhu let slábnout.

Zesvětlený hnědák (Silver  Bay) může být snadno zaměněn za ryzáka s lněnou hřívou.

Rozpoznat lze podle náznaku tmavších končetin, projevu Aguti genu.

U koní založených na Red bázi- ryzáků, palomino se vizuálně neprojeví ( nemají černý pigment ), je však přítomen v jejich genotypu.

Můžou však přenášet barvu na potomstvo. Často tak skrytě přechází Silver gen po několik generací ryzáků, aby se neočekávaně projevil při narození hříběte disponující černou barvou.

Silver Dapple, Silver Black se nazývá vraník se Silver genem  - EeaaZn- heterozygotní EeaaZZ-  označení homozygota na Silver.

Ostatní barvy se nazývají podle původního zbarvení s prefixem Silver- Silver Bay, Silver Bucskin, Silver Grullo, aj.

Stříbrné zbarvení u koní je nesmírně atraktivní a žádané. Bohužel, tak jako většina zesvětlení sebou přináší určité zdravotní problémy.

Není vhodné se snažit o homozogytnost v Silver genu. Zjistilo se, že homozygotní jedinci bývají často postihováni Anterior segment dysgenesis - genetickou vadou předního segmentu oka.  Postižení koně mohou mít různé abnormality očí, včetně lézí a cyst, s poruchami v duhovce, rohovce a čočce. U některých plemen je zakázano spojení  Silver homozygotních koní, u jiných je doporučeno, aby se homozygotní jedinci spojovali jen s partnery u kterých není přítomen Silver gen. Homozygotní koně údajně mohou přenášet  náchylnost k tvorbě cyst, které však patří k lehčím formám onemocnění, nedojde při něm ke ztrátě zraku.

Zde je třeba obezřetnosti zejména při spojení s  Red jedincem (ryzákem, palominem, cremelem) může být nositelen Silver genu! Je bezpečnější udržovat  nádhernou, stříbrnou barvu v heterozygotní formě, vždy je 50% šance na stříbrného potomka.

Dun Faktor - D

Dun zesvětlení patří k nejstarším barvám, vlastní primitivním koním. Přesto, že se jedná o pradávné zbarvení, lze Dun jen velmi obtížně geneticky prokázat.

Rozpoznat jej však bývá naštěstí snadné, díky několika nepřehlédnutelným znakům.

Rozpoznáme jej podle dorzal stripe ( hřbetního, úhořího pruhu), zebrování na končetinách, lemování okrajů ušních boltců, jemného stínování na čele pod hřívou, ukládání pigmentu kolem očí, někdy i v oblasti kohutku a lopatky. Může se vyskytovat tmavší hlava, nebo maska, v hřívě mohou být přimíšeny bíle, nebo krémové žíně.

Je jednoduše dominantní. Homozygot - DD,  heterozygot -Dd

Koně této barvy se nazývají-

Dun -na bázi bay, brown (hnědáka) - u nás bývá zaměňován a nepřesně označen jako plavák

Red Dun - na bázi sorrel, chestnut (ryzák)

Grulla –  na bázi black ( vraník) – u nás nazýván myšák, šedý plavák

Mohou se dále kombinovat s ostatními dilution faktory, pak vznikají nesmírně zajímavé kombinace jako Silver grullo ( Silver+ Dun), Dunskin ( Buckskin+ Dun), Dunalino ( Palomino+ Dun).

Silver Smoky Grulla- má dokonce trojí ředení ! EEaanCrnZDd

U zbarvení Dun nejsou známy žádné známky oslabení organismu ani negativních

zdravotních projevů vázaných na barvu. Je možné prochovávat homozygotní jedince a děje se tak po staletí u Fjordských koní .

Champagne- CH

Champagne je další, barvu ředící zbarvení, popsané poměrně nedávno, v r.1969.

Jedná se o vzácné, máločetné zbarvení, s jednoduchou dominancí. Vyskytuje se zatím jen u amerických plemen, není známo, jestli se jedná o novou mutaci, nebo zdali nebylo dříve správně zařazeno.

Zesvětluje všechny základní barvy. Jeho rozpoznání není snadné. Hříbata se rodí se světle růžovou až fialovou kůží a modrýma očima. Oči se v průběhu vývoje mohou měnit až na oříškovou barvu. Dalším znakem je tečkování okolí tlamy, očí a okolí řitního otvoru a genitálií  podobně jako u Appaloos.

Srst se vyznačuje saténovým leskem, zimní srst bývá tmavší nežli letní.

Pojmenování Classic Champagne – koně na bázi black (vraník) jako základního zbarvení, které je zesvětleno na lila, nebo světle hnědou barvu.

Může mít příkladně genotyp EEaaCHCH-  zde homozygot ve všech barvách,  EeaaCHch- heterozygotní v Black i Champagne.

Bývají často zaměňováni s barvou Buckskin, Grulla, někdy nesprávně jmenované Lila Grulla, chybí primitivní znaky.

Amber Champagne- koně na bázi Bay (hnědák), mají zlatou barvu srsti, zaměnitelné s bucskin, s často vysokým leskem.

Gold Champagne-   koně na bázi sorrel (ryzák), barvou je velmi podobné jako zlaté palomino.

Sable Champagne- sobolí, pochází od základní barvy Brown (tmavý hnědák).

Barvou je mezi Classic a Amber, můžou mít víc odstínů.

Mohou vznikat neobyčejná zbarvení při spojení ostatních zesvětlených barev a champagne.

Nejsou známy žádné zdravotní problémy ani oslabení konstituce provázející tuto zajímavou barvu.

Pearl -PRL-

Pearl je nedávno objevené zbarvení patřící do zesvětlujících barev.

Je pravděpodobné, že alela pro Pearl je mutace na Cream genu, i když nebyly ještě  zveřejněné důkazy.

Pearl je recesivní s ohledem na barvu srsti. Působí  pouze na ředění Red (ryzák) barvy,  černý pigment neředí. Je recesivní, respektuje základní barvu, projeví se pouze u homozygota s dvěmi alelami Pearl.

Homozygotní jedinec na bázi ryzáka má světlou, zlatou srst  jako palomino, modré nebo zelené oči. V kombinaci s Cream produkuje koně snadno zaměnitelné s Perlino, mohou mít zelené oči, modré oči.

© Jakékoliv kopírování bez souhlasu AMHC zakázáno !