Barvy koní - Monika Brožíková část II.

  - vybělující barvy

GREY  - G

Grey v doslovném překladu šedák, sivák, je česky nazýván vybělující bělouš.

Grey je jednoduše dominantní zbarvení. Gray je faktor  který se může vyskytovat u všech základních i ředěných barev.

Hříbata se rodí  v jakékoliv barvě a v průběhu růstu začínají vybělovat. První bílé chlupy se oběvují na hlavě, v okolí očí, na bocích, někdy brzy po narození, zpravidla do jednoho roku věku. Některé plemena mají zakázáno zapisovat jedince s Grey, zejména  u skvrnitých koní je nežádoucí vymývání barvy s pozdější ztrátou kresby.

Vědci se domnívají, že mutace stimuluje růst šedé pigmentových buněk, což vede k předčasné ztrátě kmenových buněk potřebných pro pigmentaci chlupů. U některých heterozygotních koní mutovaný gen byl deaktivován v některých oblastech svého těla, takže v  normální výrobě pigmentů byl schopen pokračovat, což je známé jako Flea-bitten -mušák, tečkovaný bělouš, pstružák.

Bohužel, je zbarvení Grey spojeno se zvýšeným rizikem vzniku melanomu. Předpokládá se, že asi 75% koní starších než 15 let má benigní formu melanomu, který později metastazuje do vnitřních orgánů.  Vědci zjistili, že homozygotní Grey onemocnějí dříve a mají mnohem vyšší výskyt melanomu.

  • depigmentující

Roan- R

koně barvy Roan  u nás nazývají Nevybělující bělouš. Barva Roan je jednoduše dominantní.

Mají rovnoměrně smíšené  bílé chlupy se srstí v základní barvě.

Hlava a spodní části končetin jsou tmavé, v základní barvě. S věkem nedochází k zesvětlování jako u Grey, barva zůstává trvale stejná po celý život. Pozorujeme určitou sezonnost zbarvení, v zimě může být odstín barvy jiný, stále vždy zůstává tmavší hlava a spodky končetin. Zajímavé je, že pokud se Roan zraní, nedochází v místě poranění k růstu bílé srsti, jako je obvyklé u jednobarevných koní, ale jen barevné. Toto vytváří i nápadné  barevné odlišení výžehů od okolní srsti.

Podle základní barvy jsou Roan nazývání-

Blue Roan- na bázi černé , ( Black)

Bay Roan – na bázi hnědáka ( Bay, Brown)

Red Roan- na bázi červené (Sorrel, Chestnut) v UK  Strawberry Roan -jahodový

Palomino Roan- na bázi palomino.

Roan je kombinovatelný s jakoukoliv barvou např. Perlino Roan, Silver Grullo Roan, Red Dun Roan, a další.

I tato barva bohužel přináší určitá  rizika při chovu. Homozygotnost byla udávána za letální faktor, který způsobuje odumření embryí . Udává se 25% pravděpodobnost embryonální mortality.

Až donedávna se  myslelo, že nemůže existovat  jedinec homozygotní na Roan.

V roce 1977, byl objeven homozygotní jedinec v populaci Ardénských tažných koní, podle  potomstva se usuzuje na homozygotní hřebce v populaci AQH, údajně už bylo testováno několik homozygotních  hřebců. Doposud se testují DNA markery z nichž jde usuzovat na Roan gen, samotný R gen není dosud přesně identifikován. Výzkumy v oblasti genetiky tohoto  zbarvení pokračují, není jasné, kdy  je homozygotnost pro embryo letální, nebo za jakých okolností ne...

Overo -O

Overo je další  zbarvení s jednoduchou dominancí. Overo je ze španělského výrazu - jako vejce.

Barva Frame Overo ( rám) je dána jakoukoli základní barvou koně a bílými nepravidelnými skvrnami s obvykle horizontální orientací. Znaky jsou často nepravidelné, zubaté.

Bílá barva jen zřídka kdy překročí záda a základní barva tak tvoří tzv. rámování koně. Nohy a kopyta bývají často tmavé, i když se mohou na nohou objevit i odznaky a s nimi i bílá kopyta . Ocas bývá jednobarevný, obvykle tmavý. Hlava bývá bílá či s velkými bílými skvrnami, časté jsou modré oči.

Overo je bohužel letální v homozygotní formě. Bývá nazýváno také  LWO ( lethal white overo)- OO

 Postižená hříbata se rodí s abnormalitami zažívacího traktu, brzy po porodu hynou.

Z Overo zbarvení rozeznáváme-

Frame Overo- bílá je přítomna uprostřed trupu horizontálně, nezasahuje přes hřbet,

bílé odznaky na hlavě, často modré oči.

U tohoto typu zbarvení bývá nejčastější výskyt „ smrtelné bílé“.

Někdy bývá těžké Overo rozpoznat, hříbata mohou být i jednobarevná s bílými odznaky na hlavě a končetinách, někdy i bez odznaků, téměř vždy jsou přítomny modré oči.

Splashed Overo - jako „ politý „ barvou. Bílá se vyskytuje na  břichu a spodních částích těla, málokdy přesahuje přes hřbet.

Předpokládá se, že je letální v homozygotní formě, údajně způsobuje embryonální mortalitu.

Jedinci s tímto typem Overa zbarvení jsou heterozygotní. Někdy bývají postiženi hluchotou.

Komerční  genetické testy na Overo jsou dostupné a stále více používané.

Koně s barvou Overo je vždy bezpečnejší spojovat s jednobarevým partnerem, šance na barevné hříbě je 50% - viz. Tabulka .

                                 

 

 

 

-

nn

nO

nO

50% nn

50% nO


25% nn

50% nO

25% OO

Tobiano – T

Tobiano je opět zbarvení s jednoduchou dominancí.

Zbarvení Tobiano je charakterizováno jakoukoli základní barvou a vertikálně uspořádanými velkými bílými skvrnami jdoucími přes hřbet. Typické jsou bílé odznaky na končetinách a bílá kopyta, častý je vícebarevný ocas. Oči jsou obvykle tmavé.

Mezi koňmi s tímto zbarvením najdeme téměř jednobarevné jedince s minimem bílé barvy až po opačný extrém, koně téměř bílé jen se zbytky základní barvy.

U tohoto zbarvení nejsou známy žádné doprovodné zdravotní problémy .

Tovero-  je název zbarvení které je způsobeno kombinací dvou barevných genů.

Má tedy  genotyp - v případě zbarvení na bázi ryzáka , je  genotyp  např. eeaaOnTn

Sabino- S

Zbarvení Sabino je charakterizováno jakoukoli základní barvou s bílými odznaky stoupajícími od nohou a táhnoucími se od břicha po celém trupu. Nohy i kopyta bývají bílá. Odznaky na nohou se mohou projevit od bílých korunek po vysoce bílé nohy nad karpy( hlezna) . Hlava mívá bílé odznaky, časté jsou lysinky, lucerny.

Typické je jedna nebo více bílých skvrn na břiše. Srst je často „prokvetlá" - skvrnky jsou různorodé a hranice mezi bílou a základní barvou nebývá přesně rozeznatelná podobně jako u Roan.

Sabino je jednoduše dominantní.

Projeví-li se zbarvení Sabino s malou intenzitou, kůň bývá tmavý s bílýma nohama a bílou širokou lysinou a je prakticky nerozeznatelný od jednobarevných koní s odznaky.

Sabino bývá zodpovědné za odznakové koně.

Je typickým zbarvením koní Shirských,  Clydesdalských , Gelderlandských.

Vyskytuje se u široké škály plemen včetně  Araba a  Anglického plnokrevníka.

Často lze i velmi špatně rozlišit od zbarvení Tobiano či Overo.

Existují i koně Sabino bílí - White Sabino. Zbytky základní barvy mohou mít na uších či kořeni ocasu. Mohou, ale nemusí mít modré oči. Obvykle se jedná o homozygotní jedince v Sabino genu, dříve byla novorozená hříbata  zaměňována s Overo letálními a často se zbytečně utrácela.

Sabino je dostupné v komerčních testech, je zjistitelný pouze jeden typ zbarvení, Sabino 1.

White- W

je pravděpodobně novou mutací, na Kit genu, objevenou v r. 2007

KIT je velký komplex proteinů zapojených do mnoha buněčných procesů. Jiné mutace KIT genu tvoří Roan,Tobiano a Sabino.
Mutace, které ovlivňují běžné fungování genu KIT mají často za následek nedostatek pigmentových buněk (melanocytů), v kůži a vlasových folikulách, což vede k bílým vzorům na srsti. K dnešnímu dni  bylo zjištěno 14 různých mutací KIT , všechny jsou spojeny s bílými vzory.

Tato oblast je stále  neprobádaná, objevují se nové mutace i u plemen, kde se nikdy  dříve nevyskytovaly. Došlo i k narození  plnokrevníka v barvě Overo i Dominant White!

V USA je farma s chovem  Anglických plnokrevníků, kde se snaží uvedené zbarvení podchytit. Dominant White  koně se rodí s růžovou kůží a bílou srstí, která se nemění. Takoví koně jsou celí bílí, téměř bílí , nebo vykazují nepravidelné barevné znaky podobné, jako u  koní Sabino. Kopyta jsou nejčastěji bílá, mohou být proužkovaná, oči mohou být modré, nebo hnědé. Opět se zde předpokládá embryonálni letalita, vědci se snaží zjistit, zda všechny koňské dominantní bílé mutace způsobují embryonální letalitu v homozygotním stavu .

Appaloosa-

Tečkovaní a skrvrnití koně se vyskytují u různých plemen pony a koní a jsou často označovány jako koně Appaloosa, i když Appaloosa  je samostatné plemeno s tímto názvem. Termín Appaloosa je  používán k popisování různých vzorů kreseb.Charakteristické pro toto zbarvení je skvrnité nebo tečkované zbarvení srsti, pruhovaná kopyta, dobře viditelné bělmo, tečkované okolí huby, očí a genitálií. Hřebci mívají výraznější kresbu než klisny. Současný výzkum naznačuje, že Appaloosa kresba není způsobena jedním genem.  Hovoříme o "Leopard komplex ", nebo LP, jako o  skupině genů, které jsou zodpovědné za kresbu Appaloosa, nevíme jaké jsou to  jsou geny a jak působí.

 Každý kůň s tímto zbarvením nese alespoň jeden dominantní Leopard komplex gen.(LP) .

 Zbarvení je polygenní- ovlivněno několika  geny a jejich modifikátory.

Appaloosy homozygotní na LP mohou být postiženy očním onemocněním Uveitidou ( zánět rohovky a řasnatého tělíska) často vedoucím až k slepotě, dále stacionární noční slepotou.

Zdá se, že tyto onemocnění mají souvislost s nedostatkem pigmentu kolem očí .

U tohoto zbarvení je velká variabilita. Existuje mnoho druhů kreseb a ještě více názvů  podle plemene a místních zvyklostí.

Vědci určili několik vzorů zbarvení, vychází se ze čtyř modelů.

Snowcap -( bílá přikrývka, blanket-plášť )-bílý vzor , koně zdědí alespoň jeden LP a alelu ScS .

Leopard - bílá srst s tmavými skvrnami - jsou způsobeny allelou dominantní S Sd + LP.

Snowflake - sněhová vločka, bílé znaky  na tmavší srsti - může být způsobeny  dominantní alelou  S Sn + LP.  Je však také možné, že spolupůsobí  alternativní alely genu Ap.

 Appaloosa varnish - Appalosa lak, stříbření, jinovatka -progresivní postříbřování, depigmentace  na kostních výrůstků na obličeji, předloktí, , kyčle . To je způsobeno  allelou S sv+ LP.  Ta je pravděpodobně semi-dominantní .

V oblasti genetiky probíhá výzkum  LP genů  za účelem rozvinutí DNA testů. 

Tímto jsme probrali, všechna známá zbarvení. Jsou však známy různé modifikace, které základní zbarvení pozměňují a často znesnadňují správné určení barvy koně.

Pro názornost  jsou popsány níže.

Modifikace zbarvení

Pangare-  modifikace která působí zesvětlení části srsti, obvykle to bývá břicho, stehna, vnitřní strany nohou, tlama, kolem očí. Běžně se vyskytuje např. u Haflingů, pony.

Může dojít k záměně příkladně světlého ryzáka  za palomino.

Sooty- (umouněný, ukoptěný) modifikace, která způsobuje ztmavnutí červené a černé základní barvy. Často maskuje k nepoznání původní zbarvení. Bucskin vyhlíží jako Brown,

Palomino jako Chestnut.

Může  se vyskytnout neobvyklá skvrnitost podobná appaloosa, ale nepocházející od leopard komplexu. Například – Tetrarchovy skvrny, Eclipsovy skvrny, Birdcatcher  skvrnitost.

Obvykle se nazývají podle hřebce od kterého pochází, nebo u kterého byly poprvé popsány.

Rabicano- neobvyklá barva, pravděpodobně mutace Roan, nemá bíle chlupy rovnoměrně po celém těle, bílá je přimíšena v jedné oblasti -břicho, boky, může tvořit pruhy kopírující žebra, nebo jen tzv. mývalí ocas.

Bílá může tvořit neobvyklé žíhání a vzory.

Reverze Dapples- obrácená skrvrnitost, podobá se negativu nebo zbarvení leoparda. Bílá ohraničuje tmavé skvrny. Není jasné co způsobuje tuto raritní barvu , ale pravděpodobně je nějakou formou Roan. Hříbata jsou jednobarevná, objevuje se v průběhu dospělosti a může být i sezónní záležitostí.

Bílá může tvořit neobvyklé žíhání a vzory.

Bloody shoulder markings – skvrny červené barvy kdekoliv po těle u Grey (běloušů).

U koní se někdy vyskytnou  neobyčejná zbarvení, raritní jedinci jsou velmi cenní. To vede chovatele ke snaze zafixovat tyto odchylky ve svých chovech.

Brindle- žíhání

 Kůň je zbarven v jakémkoliv základním zbarvení, má však proužky tmavší srsti vertikálně přes hřbet, po celém těle, nebo jen na části trupu. Horizontálně na nohou jsou proužky jako zebrování u Dun. Vyskytuje se často hřbetní pruh, což vede k doměnce, zda se nejedná o mutaci genu Dun. Jiné hypotézy předpokládají polygenní působení ( více genů) nebo chimerismus ( jedinec má dvě sady DNA). Je dědičné.

V současnosti jsou chovy specializované na toto neobvyklé zbarvení.

Chimery-  Pravděpodobně vzniklé sloučením dvojčat v ranné fázi zygot v děloze, jedinec má dvě sady DNA a dojde k sloučení dvou odlišných barev.

© Jakékoliv kopírování bez souhlasu AMHC zakázáno !