Clinic " Ground work with horse " with Kateřina Šťatná.

This Clinic will be held only in Czech language .

American MiniHorse Club z.s. Vás zve na odborný seminář určený pro všechny chovatele  jak velkých tak i malých koní na téma: "základní drezúrní práce ze země" s paní Kateřinou Šťastnou.Seminář je určen pro začátečníky i mírně pokročilé se zájmem o drezúrní vedení koně. Lekce budou probíhat individuálně nebo ve dvojicích. Během lekcí i teorie se budeme zabývat základy drezúrní práce. Především jemnému vedení koně, práci se svaly a uvolnění. Dle zájmu je možné pracovat na ruce, na dlouhých otěžích nebo na lonži. V teorii bude probráno téma vyvazovacích pomůcek, jejich působení a jak pracovat bez vyvázání. Podle zkušeností účastníků je možno učit základy stranové práce. V rámci teorie se mohou zapojit i diváci.

 UZÁVĚRKA SEMINÁŘE 15. dubna 2017

Seminář bude probíhat v jezdecké hale  Královického Dvora u Slaného.

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

* v případě ,že kurz nebude naplněn a bude zrušen, tak klub oznámí tuto změnu všem účastníkům a bude vracet zaplacenou částku zpět na účet účastníka.

Zdali máte jakékoliv otázky prosím pište na info@amhc.cz nebo volejte na tel.č. 777 556 427

Každý přihlášený účastník s koněm bude individuálně kontaktován pro zařazení do vhodné skupiny.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Termín semináře: 29.dubna 2017

Začátek semináře: 9.30 hod

Konec semináře: přibližně  s pauzami v 17.00 - 18.00 hodin.

Cena: Přihláška je platná až po zaplacení celé částky na bankovní účet klubu !  
pro účastníka ve dvojicích ( max. účast pro seminář je  8-10 koní) 1 100 Kč
pro individuálního účastníka ( max  účast pro seminář je 1-2 koně) 1 500 Kč
divák       650 Kč
pomocník k zúčastněnému koni (pomocník není povinný, ale je doporučený pro hladký průběh semináře )    100 Kč
box pro koně včetně podestýlky (příjezd v sobotu ráno)     400 Kč

Veterinární podmínky: Každý kůň musí být vybaven platným průkazem koně.Ze zákona je vyžadováno platné očkování proti koňské chřipce.Každý kůň musí mít potvrzený negativní výsledek Cogginsova testu na infekční anémii koní (EIA) ne starší 6měsíců.

Místo: Jezdecký areál Královický Dvůr, Královice 91, 274 01 Slaný 1, GPS 50.2630539N, 14.0569333E       www.kralovickydvur.cz 

Stravování: V ceně semináře je káva a  čaj po celý den + malé dopolední občerstvení (také pro ošetřovatele)

                     Možnost oběda je v restauraci, která je v jezdeckém areálu.Hradí si účastníci.
    

 

 

Ubytování:

V jezdeckém areálu je možnost ubytování. Prosím kontaktujte jezdecký areál.

Ustájení koní: Koně budou ustájeni ve zcela nové stáji ,která je propojena s halou.

Těšíme se na Vás a doufáme, že využijete tuto jedinečnou příležitost získat další cenné informace .

  Více info na e-mailu: info@amhc.cz 

Pro přihlášení na akci je nutné vyplnit online přihlášku níže . Prosíme do poznámky platby napsat  vaše příjmení + variabilní symbol 29042017 .Jen tak můžeme identifikovat Vaši platbu. Přihláška je platná až po připsání částky za seminář na klubový účet ! Po zaplacení Vám bude přihláška potvrzena.
 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bankovní informace 

Fio banka

American MiniHorse Club z.s

číslo účtu: 2100623183 / 2010

VS:29042017

________________________________________________________________________________________________________________________________________

KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Věnuje se komplexnímu výcviku, práci ze země a drezúrní přípravě. Zpočátku jezdila rekreačně, následně měla i sportovní ambice. Při zjištění pohybových problémů a křivosti pronajaté klisny se začala zabývat i zdravotní problematikou. Účastnila se několik kurzů pod vedením Claudie Benedela, které ji ukázaly cestu k napravení některých problémů. Později

 

absolvovala kurz Dornovy metody, který rozšířil její obzory a pomohl ji lépe pochopit svalovou soustavu koně. Zaměřuje se na řešení pohybových problémů koní nejen ze sedla. Inspiruje se prací trenérů a mistrů zabývající se drezúrní prací ze hřbetu i ze země. Snaží se zapojit i mysl koně, která je také důležitá ve výcviku

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________