Auta a motorky


ChtÄ›la bych se vás zeptat, jak jste spokojeni s tím, jak je to u nás s automobilovým průmyslem, anebo se silnicemi? Protože mnoho lidí stále slýchám nadávat, že jsou nespokojení s tím, jak jsou Å¡karedé silnice u nás v ÄŒeské republice. To ale také vidím na internetu a na různých sociálních platformách a sociálních sítích, jak si obyÄejní lidé a obÄané dÄ›lají srandu z lidí, kteří mají na starost silnice a dálnice, že prý nÄ›které silnice vypadají jako pÅ™ekážková dráha, že prý kolikrát, když lidé jedou nÄ›jakou silnicí, a to už jsou vÄ›tÅ¡inou takové vedlejší silnice, tak si myslí, že jim upadnou kola. Já si myslím, že kdyby mÄ›li tÅ™eba silniÄáři více rozumu, že se budou asi více snažit, jenomže já stále slýchám jenom nÄ›jaké výmluvy.

Chci pěkné silnice.

Že jim to nikdo nechce zaplatit nebo že na to nejsou peníze. Když stát ale potom kupuje různé kraviny a blbosti, tak na to najednou peníze jsou podle mého názoru, kdyby lidé také dbali spíše více na to, aby tÅ™eba dÄ›lali nÄ›jaké stávky, což dají a jsem pro, protože já opravdu nemám ráda, když mám auto úplnÄ› vyleÅ¡tÄ›né a mÄ›la jsem ho tehdy nové, tak jsem také najela do nÄ›jaké díry. Byl veÄer a vůbec ta díra nebyla ani oznaÄená. Byla jsem tak naÅ¡tvaná na silniÄáře, že jsem málem dostala z toho infarkt. Jenomže tohle nebylo poprvé, co se mi to stalo, protože když jsem potom to kolo mÄ›la opravené, tak jsem zase jela z práce z noÄní domů.

Auta a motorky jsou moje.

Jela jsem jinou cestou a tam jsem opÄ›t zase zapadla do díry. Zase jsem mÄ›la porouchané auto a mÄ› už tohle opravdu hodnÄ› vadilo. Už jsem také psala různé dopisy nÄ›kam na ministerstvo dopravy, ale bohužel nikdo s tím nedÄ›lal a nikdy mi taky nepÅ™iÅ¡la žádná odpovÄ›Ä. Tak mi Å™eknÄ›te, jak má být ÄlovÄ›k potom v naší ÄŒeské republice spokojený? Podle mého názoru je tohle opravdová Å¡koda. Proto jsem si Å™ekla, že by asi nebylo od vÄ›ci, kdyby lidé zaÄali stávkovat, pÅ™ece si nenechám zniÄit automobil anebo také nechápu, co by dÄ›lali motorkáři, kdyby tÅ™eba na to najeli motorkou, to by se asi urÄitÄ› zabili. A to bych potom nechtÄ›la vidÄ›t, jak by se svÄ›t hádal. A hlavnÄ› tady v naší ÄŒeské republice, co by to vzniklo za nepřátelské útvary, že by lidé nadávali, že kvůli dírám na silnici umírají lidé.