Moderní hry


Myslím si, že v dneÅ¡ní dobÄ› se stále vymýšlejí nové a nové hry. Nové tipy a rady, jak tÅ™eba aby si lidé hráli a podobnÄ›. Já jsem takového názoru, že kdyby si lidé vůbec nehráli anebo kdyby se nudili, že by to bylo Å¡patné pro jejich zdraví. VÅ¡ichni víme, že když lidé se cítí spokojenÄ› a jsou v pohodÄ›, tak také trpí ménÄ› stresem a potom také trpí ménÄ› civilizaÄními chorobami. Víte, co jsou to tÅ™eba civilizaÄní choroby? Jako tÅ™eba nadváha nebo obezita, cukrovka a rakovina. A proto je nejlepší, když lidé se také zabaví nÄ›Äím, co je baví, tÅ™eba když budou relaxovat a podobnÄ›. Hrát nÄ›jaké hry.

Také hrajete rádi šipky?

Hry jsou tady od toho, aby se právÄ› ÄlovÄ›k zabavil. VÅ¡ichni si jenom vzpomeňte, jak dÄ›ti jsou vždycky Å¡Å¥astné a veselé, když si mohou hrát, když hrají takové hry, které je baví a které jim pÅ™ináší užitek. A to takový užitek, že se cítí spokojenÄ› a je jim dobÅ™e. Takže si myslím, že i dospÄ›lí lidé by si mÄ›li hrát. Vůbec na tom není nic Å¡patného. Když dospÄ›lý ÄlovÄ›k hraje nÄ›jaké hry. ProÄ by tÅ™eba ÄlovÄ›k nemohl hrát Å¡ipky anebo kuleÄník nebo bowling a podobnÄ›? Myslím si, že zrovna tyto hry, které jsem vyjmenovala, tak jsou hlavnÄ› urÄené přímo dospÄ›lým lidem, aby se zabavili. TÅ™eba nÄ›kde u piva, u kávy nebo u vína a tak podobnÄ›.

Šipky baví každého.

My u nás doma na zahradÄ› Äasto grilujeme, máme tam také Å¡ipky a myslím si, že vždycky, když jsme v dobré náladÄ›, tak hrajeme pokaždé s rodinou a s přáteli Å¡ipky. Řeknu vám, že je to opravdu hodnÄ› zábavné a mÄ› tohle baví a jsem ráda, že jsem pÅ™ed lety tyto elektronické Å¡ipky pořídila. Zatím opravdu neznám žádného ÄlovÄ›ka, který by mi Å™ekl, že ho Å¡ipky vůbec nebaví. Že Å¡ipky jsou tÅ™eba ztráta Äasu, tohle tedy u nás nepÅ™ipadá v úvahu. Protože Å¡ipky v létÄ› hrajeme opravdu obden anebo nÄ›kdy i každý den. Vždycky se najde nÄ›kdo, kdo by si chtÄ›l s námi zahrát Å¡ipky a myslím si, že tohle je dobÅ™e, je vždycky u toho veliká zábava.