Balotina je velmi jemné abrazivo na tryskání

Tryskání si získalo v odborných kruzích velkou oblibu pro svou mimořádnou účinnost. Princip této činnosti je velmi primitivní, spočívá ve vhánění abrazivního materiálu na povrch vesměs kovových předmětů, a dle hodnoty tlaku či rychlosti dopadu abrazivních částic dochází k různým jevům. V první řadě se u hrubšího abraziva počítá s čištěním povrchu od starých barev a koroze, toto se využívá velmi často u zkorodovaných a zašlých výrobků, strojních součástí, mechanismů atp. Jemné abrazivní částečky se naopak uplatní u začišťovacích finálních operací, kam patří i jemné leštění.

nerezový výrobek

Dalo by se říci, že tryskání je docela věda, a že se začíná podobat klasickému obrábění kovových materiálů na obráběcích strojích. Opravdoví zkušení znalci, kteří rozpoznají rozdíl jak mezi abrazivy, tak i jejich činností, vám dovedou navrhnout optimální výrobní postup při zpracování velkého rozsahu součástí.

nerezový řetěz

Jedním z velmi jemných abraziv je i abrazivo balotina https://abraziva.cz/sortiment/balotina/. Kdo se s ní nikdy nesetkal, toho možná překvapí skutečná jemnost, připomínající spíše písečnou mořskou pláž, nežli drsné kamínky s ostrými hranami. Balotina jsou velice drobné skleněnky (skleněné kuličky) a je vám zřejmě jasné, že s balotinou byste stěží uspěli u tryskání okují, koroze a oprýskaného emailu. Slouží vysloveně pro závěrečné operace čištění a leštění kovu, což se výborně uplatní i u nerezové oceli.

Křemičité sklo vykazuje jednu významnou vlastnost, s níž méně zkušení jedinci příliš nepočítají, a sice neobsahuje takřka žádné chemické jedy, takže nezatěžuje jak obsluhu samotnou, tak i životní prostředí. Křemičité kuličky lze výhodně skladovat i mezi hořlavinami, neboť samy o sobě mohou posloužit spíše jako zhášecí materiál, než aby se samy či cizím přičiněním vznítily, anebo dokonce explodovaly. Výhodou balotiny je také její dobrá dostupnost a nízká cena