Představuje se vám The Sims 4: Ekobydlení


Ekologie a ekologický způsob života pronikl již do herního svÄ›ta. A proto v roce 2020 EA Games pÅ™iÅ¡lo s novým rozšířením pro hru The sims 4, a to sice s dodatkem Ekobydlení. V tomto datadisku se vaÅ¡i simíci zaÄnou zajímat o ekologii, udržitelné bydlení, klimatické zmÄ›ny a vÅ¡echno, co k ekologii patří. Vytvoříte ze svého sousedství ekologický ráj, nebo ho necháte pohÅ™bít ve smogu? Ve hÅ™e vás Äekají nové aspirace, nové vlastnosti, nové úÄesy i nové outfity.  SamozÅ™ejmÄ› vás Äekají i nové stanice rádia, kde si můžete vychutnat novou hudbu pro vaÅ¡e simíky.

Hra přináší také nový druh smrti. Konkrétně ten, který známe již z The sims 3, a sice smrt způsobenou mouchami. Pokud budete dlouhodobě hromadit zkažené jídlo a talíře špinavé od jídla, nad kterými létají mouchy, jednou jim dojde trpělivost, a vašeho simíka jednoduše usmrtí.

The sims

Hra pÅ™ináší také novou možnost WooHoo, a to v kontejneru. Můžete se zde i pokusit o dítÄ›. No není to naprostá romantika? Váš simík se může nauÄit novou dovednost! Je to BublovaÅ™ení. Zakupte mu v nákupním režimu objekt Bublovar NadÅ¡ený bubla, díky kterému můžete vyrábÄ›t nejrůznÄ›jší džusy a nápoje. Čím více se bude tomuto vyrábÄ›ní váš simík vÄ›novat, tím Å¡ikovnÄ›jší bude. VaÅ¡i simíci mohou také nyní vyrábÄ›t svíÄky a obleÄení, díky dovednosti fabrikace. Recyklace je důležitá!

the sims

Ve hÅ™e také objevíte nové sousedství, a sice sousedství Evergreen Harbor. Sousedství je kombinací průmyslu a moderny. V tomto sousedství můžete uplatnit své ekologické pÅ™edstavy na maximum. NovÄ› také budete kontrolovat zátěž životního prostÅ™edí ve vaÅ¡em sousedství. Jsou rozdÄ›leny na tÅ™i úrovnÄ›, a každý pozemek bude mít pÅ™idÄ›lenou svoji úroveň. O energii se vám zde budou starat vÄ›trné turbíny, o tvorbu vody sbÄ›raÄ rosy a také máte možnost využít pro tvorbu elektÅ™iny solární panely. Pozor ale na poÄasí.