Mělo by se zrušit omezení rychlosti na dálnicích?


Dálnice jsou bezesporu tím nejkontroverznÄ›jším druhem silnice u nás. ŘidiÄům na ní vadí mnoho vÄ›cí, ovÅ¡em tÄ›mi nejvÄ›tšími jsou nutnost dálniÄní známky a také fakt, že na rozdíl od jiných zemí i zde máme rychlostní limit, byÅ¥ pomÄ›rnÄ› vysoký.

 

jízda po dálnici

 

To, že se za používání dálnice platí, není nic divného. V nÄ›kterých zemích používají mýtné, jinde, jako například u nás, máme dálniÄní známky. OvÅ¡em omezení rychlosti na tomto typu silnice není ani zdaleka univerzální. Existuje hned nÄ›kolik evropských zemí, kde můžete jet po dálnici tak rychle, jak jen chcete. Není tedy divu, že to žádají i naÅ¡i Å™idiÄi.

 

Zde je ovÅ¡em otázkou, zda by nÄ›co takového bylo za souÄasných podmínek rozumné. Hlavním důvodem proÄ bylo omezení rychlosti zavedeno, je pokus snížit poÄet dopravních nehod. O tom, zda to funguje, lze polemizovat, zvláštÄ› když se podíváme na statistiky států, kde takové omezení není. OvÅ¡em co si vÄ›tÅ¡ina Å™idiÄů neuvÄ›domuje, je fakt, že zde hrají roli i jiné faktory.

 

jízda za zhoršených podmínek

 

Jedním z nich je i technický stav silnic. Asi není potÅ™eba říkat, že naÅ¡e dálnice mnohdy nejsou v nejlepším stavu, a nÄ›které z nich pÅ™ipomínají spíše tankodrom. Jezdit po nich skuteÄnÄ› vysokou rychlostí může nejen snadno vést k poÅ¡kození vozidla, ale také tím můžeme ohrozit sebe i ostatní úÄastníky provozu.

 

Dále je tu fakt, že na vÄ›tÅ¡inÄ› z nich probíhají prakticky neustálé opravy a úpravy. Ty jsou samozÅ™ejmÄ› spojeny s různými omezeními, například svedením dopravy do jednoho Äi dvou pruhů. Je pak jasné, že pokud k nÄ›Äemu takovému pÅ™ijedeme dvÄ›stÄ›kilometrovou rychlostí, nebudeme mít Äas se takovéto situaci pÅ™izpůsobit.

 

Pro naÅ¡e podmínky není tedy jízda bez rychlostního omezení v souÄasnosti vhodná. JistÄ›, pokud se vyÅ™eší výše uvedené problémy, pak by to nebyl až takový problém. Bohužel, za souÄasné situace se jedná v podstatÄ› o hazard se zdravím. A to není dobré brát na lehkou váhu.