Žádost o přijetí za člena vedlejšího AMHC Czech Republic

Prosíme vyplňte tuto přihlášku. Členství musí být schváleno Radou výboru. V případě, že bude vaše žádost přijata budete o tom informováni.