Novinky

09.10.2016 17:16

Nové číslo MHW je zde. Prohlédnout si jej můžete zde .

Ostatní magazíny naleznete v našem archívu .

09.10.2016 16:13

První číslo on line magazínu MHW , jaro 2016 je zde

nebo v našem archívu naleznete další čísla.

04.07.2016 22:37

V naší fotogalerii si můžete prohlédnout  velmi pěkné fotografie od oficiální fotografky naší výstavy Šárky Votavové . Info pro objednání fotografií naleznete na webové stránce výstavy

22.05.2016 14:16

Na výstavě AMHC CZECH INTER CUP 2016 budete mít možnost zakoupit stojan na broušení zubů miniaturních a středních koní našeho sponzora firmy Bestservis s.r.o. https://bestservis-mrize.cz/ 

 

22.05.2016 13:55

AMHC CZECH INTER CUP 2016  - výstava pro americké miniaturní koně.

American MiniHorse Club Czech Republic má tu čest být organizátorem historicky první AMHA schválené výstavy určenou pro všechny americké miniaturní koně registrované v celosvětovém registru AMHA v USA.Výstava  se bude konat v jezdeckém centru Královický Dvůr,  Královice 91, 274 01 Slaný , dne 4. června od 8.00 hodin. Více informací na klubových stránkách https://www.amhc.cz/products/amhc-czech-inter-cup-2016/ .Tento  den bude celý  věnovaný americkým miniaturním koním. Účastnit se budou jak děti ,tak i dospělí. Koně nesmí přesáhnout výšku  34 inch ( 86 ,3 cm).Tito koně jsou  ve světě  velmi populární. Mohou tahat lehké bričky a být výbornými společníky. Na této výstavě budou koně soutěžit ve třídách halter ( předvedení na ohlávce), trailu, bričce, skákání a hunt třídách. Koně mohou překonávat překážky od 91,5 cm -96,5 cm. Záleží na jejich velikosti. Součástí výstavy bude také velmi oblíbená  třída Liberty – předvedení koně ve volnosti na hudbu.Návštěvníci si budou moci na výstavě zakoupit jezdecké potřeby jak pro velké ,ale i pro malé koně od firmy Šepra. Restaurace s výbornou domácí kuchyní bude otevřena celý den.

Nepromeškejte příležitost se zúčastnit nebo navštívit mezinárodní výstavu AMHC Czech Inter Cup 2016.

03.04.2016 18:16

Rádi bychom Vás pozvali na naši  výstavu AMHC Czech Inter Cup 2016,  určenou pro všechny americké miniaturní koně s platnými AMHA doklady. Výstava je schválenou AMHA výstavou a bude probíhat pod AMHA pravidly. Bude se konat v jezdeckém areálu Královického Dvora poblíž Prahy, 4.června 2016 od 8 hodin. Těšíme se na Vaši podporu a účast na této historicky první  výstavě v této části Evropy. Více informací naleznete v našich propozicích...

03.04.2016 12:56

Nové číslo MHW je zde. Prohlédnout si jej můžete zde

nebo v našem archívu naleznete další čísla.

09.03.2016 11:20

Splatnost členských příspěvků je pro členy z ČR 6.3.2016 a pro členy ze zahraníčí 9.3.2016. více zde https://www.amhc.cz/akce/clenstvi/prihlaska-do-klubu/

 

 

28.01.2016 20:04

Nové číslo MHW je zde. Prohlédnout si jej můžete zde

nebo v našem archívu naleznete další čísla.

28.01.2016 19:45

Vážení chovatelé koní, se vstupem do nového roku vám přejeme hodně štěstí a chovatelských úspěchů a zároveň bychom vás rádi informovali, že v novém roce 2016 dochází v oblasti evidence koňovitých k některým změnám. Dne 1. ledna 2016 vstoupilo v platnost nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262, kterým se stanoví pravidla identifikace koňovitých (dále jen Nařízení), jenž nahrazuje dosud platné nařízení Komise (EU) č.504/2008, které bylo v platnosti od 1.7.2009. Evropská Komise (EK) jejím prostřednictvím reaguje na aféry s koňským masem z roku 2013. Smyslem nových úprav a změn je zabránit, aby se do potravinového řetězce nedostávalo maso koňovitých neurčených pro lidskou spotřebu. Na základě provedeného šetření EK se ukázalo být hlavním rizikem nezákonné znovu uvádění do potravinového řetězce u takových zvířat, která již byla dříve vyloučena z porážky k produkci potravin z důvodů léčení zakázanými léčivy. Proto nové Nařízení upravuje některé dosavadní postupy a zavádí i nová opatření, která by toto jednání měla znemožnit. Smyslem nového Nařízení je zajistit dostatek ověřitelných informací před rozhodnutím o přijetí daného koňovitého na porážku k lidské spotřebě, což znamená zajistit plynulou správu identifikačního dokladu po celý život zvířete. Proto Nařízení nově ukládá členským států EU zřídit centrální databázi, kde se budou shromažďovat stanovené údaje o registrovaných koních. Centrální databáze budou propojeny a budou si předávat údaje o koních v případech, kdy byl identifikační doklad vydán v jiném členském státě, než je aktuální místo pobytu koně.

Nařízení ukládá vystavovat identifikační doklad (průkaz koně) dle závazného vzoru, takže v průkazech vydaných po 1.1.2016 bude oproti dosavadním změněno pořadí oddílů. Oddíl deklarující status koně jako určeného nebo neurčeného k porážce pro lidskou spotřebu se přesunul na druhé místo, hned za oddíl s identifikačními údaji. Stránky s určenými identifikačními údaji musejí být přelepeny přilnavou folií, aby nemohly pozměněny. Záznam o kastraci je proto přesunut až do části pro opravu a doplnění identifikačních údajů. Potvrzení o původu, vydávané koním registrovaným v českých plemenných knihách, bude nově do průkazu pouze vloženo, nikoliv pevně všito.

Nařízení nově stanovuje pevně daný termín pro řádnou identifikaci koně vystavením průkazu, a to do 12 měsíců od narození. Po tomto termínu bude vydán rovnou duplikát průkazu koně (pokud bude doložen původ) nebo náhradní identifikační doklad (pokud původ doložen nebude). V obou případech tak budou koně bez výjimky vyloučeni z lidské spotřeby přímo při vystavení průkazu.

Majitelé koní mají nově povinnost nahlásit vydávajícímu orgánu do 14 dnů skutečnost, že z důvodu léčby byl u jejich koně změněn status na vyloučeného z lidské spotřeby, a to na základě zápisu veterináře v příslušném oddílu průkazu koně.

Další novinkou je možnost vyřízení změny majitele koně u vydávajícího orgánu, v jehož působnosti je kůň aktuálně evidován. To znamená, že již není nutné posílat zahraniční průkazy k vyřízení změny majitele do zahraničí, ale že tento úkon může provést i ÚEK, resp. plemenná kniha v ČR.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č.2015/262 je přímo aplikovatelné, tzn. že jsme povinni se jím řídit bez ohledu na českou národní legislativu. Nicméně je připravována novela vyhlášky č. 136/2004 Sb. o označování zvířat a jejich evidenci, která na nový unijní předpis reaguje. Nově by tak novela, mimo výše uvedeného, např. měla stanovit termín 30 dní pro nahlášení všech změn vydávajícímu orgánu, oproti 5 dnům platným dosud. Až vstoupí novela v platnost, budeme vás opět informovat.

ing. Alena Dvořáková
vedoucí ÚEK

Záznamy: 41 - 50 ze 84
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>